Trabzon Forum AVM inşaatı mahkeme kararına rağmen devam! Belediye de engelleyemiyor

Trabzon’da faaliyet gösteren Forum AVM, mahkeme kararına rağmen inşaata devam ediyor.

Daha iyi mobil deneyim için tıklayınız

Trabzon’da faaliyet gösteren ve yeni el değiştirdikten sonra yeni yönetimi tarafından genişletme çalışmalarına başlanan Forum AVM’de mahkeme kararına rağmen inşaat devam ediyor.

Mahkeme tarafından verilen inşaatın durdurulma kararının ardında. Trabzon Büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri AVM’ye gelerek inşaatı mühürlemişti.

 

Yaşanan bu gelişmelere rağmen inşaatın devam ettiği görüldü. Yapılan şikayetler neticesinde polis ekiplerin de inşaat alanına geldikleri görüldü ancak AVM yönetimi geri adım atmayarak inşaatı sürdürdüğü görüldü.

Duruma şahit olan vatandaşlar “Mahkeme kararına, belediyenin mühürlemesine ve emniyet güçlerinin müdahalesine rağmen inşaat nasıl devam edebiliyor. Bu güç nereden geliyor” sorularını sormaktan geri durmadılar.

KARARDA 30 GÜN AYRINTISI

13 Aralık 2023 tarihinde mahkeme tarafından verilen kararda, kararın 30 gün içerisinde uygulanması gerektiği belirtiliyordu. Kararda “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasında; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” ifadeleri yer alıyordu.

​​​​​​​

MAHKEMENİN FORUM AVM İLE ALAKA KARARINDA NE VARDI?

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kalkınma Mahallesi, 616 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz için verilen 21.12.2022 tarih ve 2022/32 sayılı yapı tadilat ruhsatının iptali için açtığımız dava neticesinde, Trabzon İdare Mahkemesinin 11.12.2023 tarih ve E:2023/710, K:2023/1703 sayılı kararıyla, dava konusu ruhsatın hukuka aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararının gerekçesinde özetle;

• Ruhsata konu alışveriş merkezi için toplam 2.107 (73.743,03 m²/35) araçlık otopark yerinin ayrılması gerekirken, dava konusu ruhsat ve eki projede ise bu sayının 1553 olarak belirlenmesi hukuka aykırı olduğu,

• Dava konusu 616 ada 17 parsel için yapılan otopark ihtiyacı hesabında komşu 616 ada, 16 parselden karşılanması öngörülen kısmın dikkate alınmaması gerektiği,

​​​​​​​

• "Ticaret Alanı" planlı alandaki toplam inşaat alanının en fazla 55058,212 m² x E=1.00 = 55058,212 m² olması gerektiği, dava konusu ruhsat eki projede, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilemez nitelikteki hükmüne aykırı olacak şekilde emsale dahil toplam inşaat alanının 58745,04 m² - 55058,212 m² = 3686,828 m² aşıldığı,

• % 60 olması gereken TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) oranının % 73 olarak esas alınması neticesinde, taban alanı hesabında mevzuatta öngörülen üst sınırın aşıldığı gerekçeleriyle iptal kararı verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasında; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.

 Diğer Haberler